Семейно право на Република България. Книга втора

Semeino 2.JPG
Автор: Лиляна Ненова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-954-638-168-2
Цена: 19.00 17.10 лв.
Страници: 624

Трето основно преработено и допълнено издание на учебника по семейно право, съобразено с новия Семеен кодекс от 2009 г., под редакцията на проф. д-р Методи Марков.