Голгота и възкресение. Бележки в черно и червено за турското робство и Българското възраждане

-и-възкресение.jpg
Автор: Минчо Семов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р, Немезида
Година на издаване: 2003
ISBN: 954-9615-50-2
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 384