Институционална икономика

g2973.jpeg
Автор: Марчо Марчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-619-198-013-0
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 284

Доц. д-р Марчо Марков е роден в Бургас. Завършва специалност "Политическа икономия", профил "Социология" във Висшия икономически институт "Карл Маркс", сега Университет за национално и световно стопанство през 1976 г. и през следващата година е избран за асистент. През 1985 г. защитава докторат по икономика, а от 1988 г. е доцент. Бил е ръководител на катедра "Икономикс", декан на Общоикономическия факултет, директор на Института за следдипломна квалификация при УНСС, главен секретар и заместник-ректор по продължаващо обучение. Повече от десетилетие изнася лекции по институционална икономика пред студентите от бакалавърска и магистърска степен в УНСС. Носител е на орден "Кирил и Методий" и на Почетния знак на УНСС.