Висша математика в примери и задачи

g303.jpeg
Автор: Георги Велев, Митко Димитров, Миряна Христова, Стела Пъдевска
Превод, студия и коментар:
Издателство: УНСС
Година на издаване: 2000
ISBN: 954-494-393-5
Цена: 22.00 19.80 лв.
Страници: 838