Наказателно право. Обща част. Кн. 2

-право-Обща-част-Книга-втора.jpg
Автор: Иван Ненов
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 1992
ISBN:
Цена: 13.75 12.38 лв.
Страници: 352