Дипломатическо право

-право.jpg
Автор: Димитър Машев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 1992
ISBN:
Цена: 12.50 11.25 лв.
Страници: 400