За поетическото изкуство

-поетическото-изкуство.jpg
Автор: Аристотел
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 1993
ISBN:
Цена: 7.00 6.30 лв.
Страници: 136