Проф. д-р Емилия Къндева

35636z.jpg
Автор: Проф. д-р Емилия Къндева, Богдан Йорданов
Заглавие: Правен режим на държавната служба

Книгата е писана от юристи, което позволява да се подчертае правният аспект на тематиката за държавните служители. Вниманието основно е съсредоточено върху административноправния режим на държавната служба и произтичащите от това административноправни характеристики на статута на държавните служители.