Мина Паунова

g596.jpeg
Автор: Марин Паунов, Мина Паунова, Александър Паунов
Заглавие: Организационно поведение

Проф. д-р Марин Паунов работи като преподавател в УНСС, в други университети и в публичния и частния сектор в областта на управлението и стратегиите на бизнеса.