Мария Костова

pravoto-v-poeziata-na-horacij-maria-kostova.jpg
Автор: Мария Костова
Заглавие: Правото в поезията на Хораций

B тази книга, за пpъв път у наc, ce pазглeжда тeмата за пpавния eзик и пpавната култуpа на eдин oт най-блecтящитe пoeти на Дpeвния cвят.

287_b.jpg
Автор: Мария Костова, Малина Новкиришка-Стоянова, Теодор Пиперков
Заглавие: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

Ръкописите със заглавие „Lex Dei quam praecepit dominus ad Moysen“ („Закон божи, който бог предаде на Мойсей“), открити през ІХ-ХІ в., не престават да бъдат обект на интерес за историци, юристи, филолози, теолози и пр.

Save0222.JPG
Автор: Мария Костова
Заглавие: LINGVA LATINA