Катя Владимирова

g805.jpeg
Автор: Катя Владимирова
Заглавие: Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси
Външна среда за управлението на човешките ресурси в организацията
Управление на човешките ресурси в организацията
стратегии и политики за управление на човешките ресурси
Анализи и прогнози за състоянието и развитието на човешките ресурси