Ивона Спиридонова-Хект

640811z.jpg
Автор: Емилия Къндева, Ивона Спиридонова-Хект
Заглавие: Сравнителна публична администрация

Настоящата книга е научна монография, която може да служи и за учебник по Сравнителна публична администрация.