Ива Пушкарова

g3913.jpeg
Автор: Ива Пушкарова
Заглавие: Същински полови престъпления в практиката на ВС и ВКС
g2045.jpeg
Автор: Ива Пушкарова
Заглавие: Трафикът на хора. Проблеми на наказателноправния режим

Тази книга представлява първото в България цялостно правно изследване на престъплението трафик на хора.