Емилия Друмева

g4852.jpeg
Автор: Емилия Друмева
Заглавие: Конституционно право

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЕТОТО ИЗДАНИЕ

Четвъртото издание на „Конституционно право“ от края на 2013 г. бързо се изчерпа, което насърчи подготовката на настоящето V-то преработено и допълнено издание, продължаващо представянето на българското конституционно право, както и основни черти на конституционализма по света.