Елена Тодорова

g2136.jpeg
Автор: Елена Тодорова
Заглавие: Съдебна защита срещу актовете на институциите на ЕС

Елена Тодорова е доктор по международно право. Повече от 10 години темата за съдебната система на ЕС заема централно място в професионалните и научни интереси. Обстойното изследване на литературата по тази проблематика и позволява успешно да съчетае научния поглед с индивидуалния подход към изследването.