Десислава Петрова

86.jpg
Автор: Десислава Петрова
Заглавие: Съдебното следствие в наказателния процес

С настоящия монографичен труд за първи път у нас се прави цялостен анализ на съдебното следствие в наказателния процес.