Георги Георгиев

g839.jpeg
Автор: Атанас Семов, Христо Христев, Зорница Грекова, Георги Георгиев
Заглавие: Съдебната система на Европейския съюз и САЩ

12 въпроса за съдебната система:

1. Обща характеристика на съдебната власт
2. Отношения между общностния съд и националните съдилища
3. Изграждане и уредба на съдебната власт в ЕС
4. Състав на съде на Европейските общности
5. Вътрешна организация на съда на Европейските общности
6. Първоинстанционен съд

jur_re4nik.JPG
Автор: Георги Георгиев, Любен Велинов
Заглавие: Юридически речник

Конституционно право
Наказателно и наказателнопроцесуално право
Съдоустройство и гражданско процесуално право
Международно публично и частно право
Гражданско право
Търговско право
Трудово право