Георги Бойчев - съставител

179x253-1_84202.jpeg
Автор: Георги Бойчев - съставител
Заглавие: Юридически латинско-български речник. Термини, изрази и сентенции