Валентина Василева

g3779.jpeg
Автор: Ивайло Кондарев, Валентина Василева
Заглавие: Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори

Трето преработено и допълнено издание Книгата е подходяща за счетоводители, финансисти и мениджъри, данъчни експерти, практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ.