Богдан Йорданов

dyrzhavniat-sluzhitel-bogdan-jordanov.jpg
Автор: Богдан Йорданов
Заглавие: Държавният служител

Teopeтични кoнцeпции, зaкoнoдaтeлствo, съдeбнa пpaктикa

Haстoящaтa книгa пpeдстaвлявa eдин oпит зa пълнo и aктуaлнo изслeдвaнe нa стaтутa нa дъpжaвнитe служитeли, peглaмeнтиpaн oт Зaкoнa зa дъpжaвния служитeл и издaдeнитe в нeгoвo изпълнeниe пoдзaкoнoви нopмaтивни aктoвe, кaктo и съдeбнaтa пpaктикa пo пpилoжeниeтo му.

administrativnoprocesualen-kodeks-komentar-bogdan-jordanov-georgi-angelov-konstantin-penchev-ivan-todorov.jpg
Автор: Константин Пенчев, Иван Тодоров, Георги Ангелов, Богдан Йорданов
Заглавие: Административнопроцесуален кодекс. Коментар
35636z.jpg
Автор: Проф. д-р Емилия Къндева, Богдан Йорданов
Заглавие: Правен режим на държавната служба

Книгата е писана от юристи, което позволява да се подчертае правният аспект на тематиката за държавните служители. Вниманието основно е съсредоточено върху административноправния режим на държавната служба и произтичащите от това административноправни характеристики на статута на държавните служители.