Бистра Николова

g2366.jpeg
Автор: Диана Митева, Бистра Николова, Стефан Стефанов, Ралица Топчиева
Заглавие: Актуални въпроси на производството по несъстоятелност

Приложен коментар. Анализ на съдебната практика

Съдържание:

druzhestveni-sporove-i-sydebni-proizvodstva-po-zakona-za-tyrgovskia-registyr-neli-madanska-bistra-nikolova.jpg
Автор: Нели Маданска, Бистра Николова
Заглавие: Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър

* Приложен коментар
* Анализ на съдебната практика
* Примерни и практически казуси

В книгата е включен и практически коментар на последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 34 от 2011 г.), които влизат в сила от 01.01.2012 г.

345_b.jpg
Автор: Нели Маданска, Бистра Николова
Заглавие: Производството по несъстоятелност

В книгата се разглеждат последователно и в тяхната логическа връзка: откриването на производството по несъстоятелност; вписванията, заличаванията и обявяванията в търговския регистър, свързани с производството по несъстоятелност; масата на несъстоятелността и нейното попълване; процедурата по предявяване на вземанията; о